Läs Energigas Nr 3 2016


”Sverige har befäst fossilberoendet”

96 procent av alla bilar som säljs i Sverige drivs med fossila bränslen, något som bekymrar Volkswagens Sverigechef Sten Forsberg. ”Sverige har misslyckats med att skapa en stabil marknad för förnybart. Vi har befäst fossilberoendet.”

Nya drivmedel på väg ska bromsa miljöbov

Den tunga trafiken står i dag för 22 procent av koldioxidutsläppen på de svenska vägarna. Trots detta har de tunga lastbilarna nästan helt sluppit kontroll av sin klimatpåverkan. Men nu är en skärpning på gång.

Kalmars kossor ger gasbussarna en skjuts

Med sin nya trafikupphandling går Kalmar län i bräschen för biogas i kollektivtrafiken. Kravet på biogasdrift strider mot branschens rekommendationer, men gör det möjligt att ta tillvara all gödsel som produceras av länets nötkreatur.

Grön gas blir guld värd på krogen

Ekologiskt, hållbart, närodlat, medvetet – Sturehof i Stockholm är en av många krogar som satsar på en hållbar profil. Nyligen togs ytterligare ett steg då restaurangen gick över till att laga mat på biogas.

Läs Energigas Nr 3 2016