Rapporteringsskyldig är den som är skattskyldig för biogas som säljs som drivmedel (fordonsgas). Företag som kan visa att deras biogas är hållbar erhåller skattebefrielse.
Excelverktyg för HBK-redovisning (uppdaterat 7 februari 2017)

Branschen uppmanar samtliga rapporteringsskyldiga till att använda faktiska värden vid beräkningarna istället för normalvärden.

Energimyndigheten använder dessa siffror till att göra en årlig sammanställning över hållbara drivmedel. Rapporten används av beslutsfattare och det är därför viktigt att de uppgifter som rapporteras in speglar verkligheten.

Om det blir problem med verktyget

Excel-verktyget HBK-Biogasredovisning har utvecklats av Carl-Magnus Pettersson på uppdrag av Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Energigas Sverige och arbetet är utfört i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB på uppdrag av Energimyndigheten.

Excel-verktyget HBK-Biogasredovisning är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för de företag som är verksamma inom produktion, uppgradering och distribution av biogas som fordonsbränsle.

Syftet med verktyget är att det ska underlätta för företagen vid sammanställning av underlag för rapportering och beräkning av hållbarhetsegenskaperna hos biogas som levereras som fordonsbränsle. Verktyget är uppdelat så att det ska kunna användas av alla aktörer, antingen de som är verksamma i hela produktionskedjan eller de som endast är verksamma i delar av den.

Instruktioner för HBK Biogasredovisning (uppdaterat 30 januari 2017)

För frågor kring verktyget kontakta Carl-Magnus Pettersson,
telefon 072-722 07 07 eller e-post carl-magnus@tekniksupport.se

Företag som är verksamma inom produktion, uppgradering och distribution av biogas som fordonsbränsle måste ha ett kontrollsystem med tillhörande rutiner för att visa uppfyllandet av hållbarhetskriterierna. En mall med förslag på kontrollsystem samt tillhörande separat fil med scheman för anpassning till platsspecifika förhållanden finns nedan.

Förslag till kontrollsystem HBK

Schematiska bilder - Förslag till kontrollsystem HBK

Läs mer om hållbarhetskriterierna på Energimyndighetens webbplats.