Energigas Sveriges verksamhetsberättelse för 2016.