Grön Gas 2050 är den svenska gasbranschens långsiktiga vision. Den beskriver hur energigaserna kan bidra till målsättningar inom klimat-, miljö- och energiområdet.

Visionen består av fyra delar:

  • Fossilfria vägtransporter till år 2030
  • Fossilfri el- och värmeproduktion
  • Klimatneutral industrin
  • Renare sjöfart