Hanna Jönsson, Biogas Väst, Västra Götalandsregionen
Claes Rosengren, BiodrivMitt
Tula Ekengren, Biogas Väst, Västra Götalandsregionen
Anna Albinsson, Biogas Norr
Desirée Grahn, Biogas Syd / Kommunförbundet Skåne
Beatrice Torgnyson Klemme, Biogas Öst
Björn Isaksson, Biogas Öst
Jonas Ekström, Energikontor Norra Småland
Marie Mattsson, Högskolan i Halmstad
Hannele Johansson, Biogas Sydost / Energikontor Sydost
Fredrik Svensson, Energigas Sverige