Transportstyrelsen nya besiktningsregler för gasfordon trädde ikraft den 20 maj 2017. Reglerna ska börja tillämpas skarpt om ett år, den 20 maj 2018. Då kommer båda tankar och ledningar att täthetskontrolleras och okulärbesiktigas.

De nya bestämmelserna kommer att få stor påverkan på hur vi besiktar gasbilar i Sverige och öka dessa fordons säkerhet ytterligare.

Kontroll vid besiktning eller verkstäder

Om bränslesystemet är frilagt eller synligt kan det kontrolleras direkt hos fordonsbesiktningen. Om bränslesystemet är svårt att se, till exempel om det är täckt med skyddskåpor, får ackrediterade verkstäder demontera kåporna och utföra kontrollen. Då räcker det att ta med sig ett intyg om att kontrollen är utförd till fordonsbesiktningen.

Här kan du hitta mer information och de nya reglerna hos Transportstyrelsen.