Den gamla ”slit-och-släng-modellen” måste ersättas med en klokare användning av resurser för att minimera avfall, återvinna energi och återanvända produkter. Det främjar innovationer och stärker ekonomin. Sverige har redan kommit en bra bit på väg. Runt om i landet är avfall, biogas, fjärrvärme och vatten viktiga hörnstenar i arbetet för ett hållbart samhälle och en mer cirkulär ekonomi.

Biogasen sluter kretsloppet och skapar en cirkulär ekonomi där avfall och restprodukter blir värdefulla resurser, som klimatsmart bränsle och biogödsel.

Det vill vi uppmärksamma tillsammans med våra branschorganisationskollegor Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten. Kolla gärna in vår film om cirkulär ekonomi i praktiken.