Första delen av projektet

Projektet Nationellt biogasarbete startades under 2014 och pågick först under två år. Under projekttiden togs det fram ett förslag till en nationell biogasstrategi i nära samarbete med branschen och Energigas Sveriges medlemsråd. Förslaget lanserades i december 2015 och i förslaget specificeras ett nationellt mål för användning om totalt 15 TWh biogas till år 2030. Målet är ambitiöst men väl realistiskt.

Fortsättning och fördjupning i ytterligare två år

Andra delen av projektet Nationellt biogasarbete startades under våren 2016 och pågår även det under två år. Förslaget till biogasstrategi kommuniceras och sprids till politiker, myndigheter och departement för att öka kunskapen på marknaden om biogas som resurs och hur biogasen kan bidra till målen inom flertalet politikområden.

Projektet är ett samverkansprojekt som Energigas Sverige driver tillsammans med Avfall Sverige, Biogasbolaget, E.ON, Gasnätet Stockholm, Göteborg Energi, Purac, Region Skåne, Scandinavian Biogas, SSAB, Swedegas, Tekniska verken i Linköping samt Öresundskraft. Fler deltagare från hela branschen välkomnas att medverka i projektet.