Börjar:
Slutar:
Plats:
Norra Latin, Drottninggatan 71 b, Stockholm
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt. Ej anmäld frånvaro debiteras med 500 kronor.

Tillgången på och kostnaden för energi blir en allt mer avgörande faktor för industrin i den globala konkurrensen. Samtidigt sker stora förändringar på energimarknaden och kraven på minskade utsläpp ökar vilket kräver innovationer och lösningar. Utmaningarna är många men det finns också möjligheter. Välkommen till en heldag med intressanta inspel där vi bland annat får svar på:

  • Vad arbetar industrin med redan idag för att bidra till det svenska klimatmålet och ambitionen att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland?
  • Vilka är industrins stora utmaningar och möjligheter fram mot 2045?
  • Vad är anledningen till att industrin använder gas idag?
  • Vad motiverar en övergång till förnybara gaser?
  • Vilken roll spelar energigaserna i industrins omställning och finns det några alternativ till gas?

Ladda ner programmet

Vi ser fram emot att lyssna och lära oss tillsammans med dig! Välkommen!

Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan senast den 16 januari krävs. Ej anmäld frånvaro debiteras med 500 kronor.
Vid frågor, kontakta Anna Liljeblad.

Anmälan

Anmälan stängdes den 16 januari.