Gasol kan användas inom en mängd områden. Gasolens renhet och lätthet att reglera gör att den är en viktig energikälla inom industrin. Över hälften av gasolförbrukningen sker inom industrin, särskilt inom järn- och stålindustrin. I livsmedelsindustrin förbrukas stora mängder gasol i ugnar för bakning, kafferostning med mera. Små förbrukare använder oftast flaskor eller flaskpaket. Den gasol som levereras på flaska utgör fyra procent av den totala gasolförbrukningen.