Energimängd kan visas i enheten kilowattimmar (kWh). Nedan visas energiinnehållet för några vanliga bränslen.

1 kg fordonsgas = 13 kWh*.
1 liter bensin = 8,94 kWh**
1 liter diesel = 9,80 kWh (Mk1 eller Mk2)**

1 kg fordonsgas = ca 1,5 liter bensin
1 kg fordonsgas = ca 1,3 liter diesel

Med hjälp av certgas som innehåller 100% metan räknas gasbilarnas förbrukning fram.
Certgas = 13,89 kWh/kg. Läs mer om bränsleförbrukning.

* Kan variera något beroende på sammansättning
** Källa: http://spbi.se/blog/faktadatabas/artiklar/berakningsmodeller/