I Sverige produceras 2 TWh biogas från sammanlagt 279 anläggningar (år 2016). Av den producerade gasen uppgraderades 64 % för användning som fordonsgas. Mest biogas produceras i samrötningsanläggningar (477%) och vid reningsverken (35 %) följt av deponier, industrianläggningar och gårdsanläggningar. Sedan 2015 produceras också biogas/biometan igenom termisk förgasning i en anläggning i Sverige motsvarande ca 1 % av den totala biogasproduktionen.