Läsarundersökning

Hundra procent av de tillfrågade läsarna av tidningen Energigas tycker att tidningen är trovärdig. Det visar en läsarundersökning som Energigas Sverige låtit genomföra.

Energigas Sverige har låtit SKOP-research genomföra en läsarundersökning för att höra vad läsarna tycker om tidningen, hur stor nytta de har av tidningen och vad som kan förbättras.

I urvalet ingick 448 personer och totalt har 400 läsare intervjuats vilket ger en svarsfrekvens på 89%. En femtedel av intervjupersonerna är förutom prenumeranter också medlemmar i Energigas Sverige.

Helhetsintryck

På frågan om vilket helhetsbetyg man vill ge tidningen svarar en mycket stor majoritet att tidningen är bra eller mycket bra (89 procent). Man tycker också att tidningen är lättläst (100 procent) och att utformningen av tidningen är tilltalande. Hela 95 procent av läsarna tycker att Energigas är intressant och 100 procent anser att tidningen är trovärdig.

- Det är ju ett fantastiskt bra resultat och det är särskilt glädjande att tidningen uppenbarligen ses som en trovärdig röst då det verkligen är något vi strävar efter, säger Anders Mathiasson, vd för Energigas Sverige.

Läsvanor och spridning

En stor majoritet av prenumeranterna läser alla nummer av tidningen. 76 procent uppger att de spar tidningen själva eller lämnar den vidare till ny läsare när de läst klart.

Hjälp i dagliga arbetet

SKOP frågade också läsarna om de brukar få ny information genom tidningen eller om den innehåller mest sådant de redan känner till. 90 procent svarar att de får en del ny information eller mest ny information genom tidningen och majoriteten anser också att de får aktuell information via tidningen.
85 procent av läsarna anser att de har direkt nytta i sitt dagliga arbete av de ämnen som tidningen tar upp. 

- Det är mycket glädjande att i stort sett alla läsare tycker att tidningen är intressant. Och detta ska ses mot en bakgrund av att tidningen har en kvalificerad målgrupp, säger Sofia Hammarström från undersökningsföretaget SKOP-research.

Vad önskas mer

Finns det några områden där Energigas kan bli bättre? På frågan om vad läsarna önskar se mer eller mindre av i tidningen så vill en stor majoritet läsa mer om forskning och utveckling (77 procent) och drygt hälften vill läsa mer om teknik. Knappt hälften vill se mer av internationella utblickar och en tredjedel läsa mer om marknad och politik. 

Läs senaste numret och tidigare nummer via menyn till vänster.


Texten uppdaterad 12 aug 2015

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Lägg till på Delicious
  • Lägg till på Digg

Kontaktuppgifter

Annonsering
Bengtsson & Sundström Media
tel 08-10 39 20

Prenumerationsärenden
Frågor och ändringar kring prenumeration kan ställas till
Sofia Söderström

Redaktionellt material
Redaktör Lotta Brandt

Marknads- och övriga frågor
Christina Watson, 08-692 18 47

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se