Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial att ladda ner i PDF-format. Saknar du något eller önskar mer information, kontakta Christina Watson enligt kontaktinformation till höger.

Informationsmaterial märkt med * går att beställa i tryckt format, dessa beställs i formuläret längst ner på sidan.

 

Publicerade 2016

 • Broschyr om biogas

  Biogas

  Biogas är en klimatsmart och kostnadseffektiv tillgång för samhället som skapar jobb och grön energi för både transport och industri. Broschyren är framtagen i samverkansprojektet nationell biogasstrategi.

  Ladda ner broschyr om biogas (pdf 1,8 Mb)
 • Greener shipping with LNG in your tank *

  New, stricter emissions regulations for shipping means that bunker oil must be replaced with cleaner fuels. Liquefied natural gas (LNG) is a very beneficial alternative, both financially and environmentally. Liquefied natural gas fulfils the new stricter environmental requirements for the shipping industry.
  Download (pdf 16,9 Mb)
 • Dekal: Tanka ej fel fordon *

  Dekal: Tanka ej fel fordon *

  En publik tankstation ska ha informationsskyltar, som upplyser om gastyp och faran med att använda adapter. Skyltarna ska finnas väl synliga på dispensern eller i dess direkta närhet, enligt "Anvisningar - tankstationer för metangasdrivna fordon (TSA 2015)". Dekalen har tagits fram av Energigas Sverige i samarbete med medlemmarna.
  Ladda ner dekalen för tryck
 • Receptsamling - recept att tillaga på gaskök

  Receptsamling - recept att tillaga på gaskök

  Receptsamlingen är resultatet av en tävling som arrangerades i samband med vår kampanj ""Gas i vardagen". I boken finns de 15 vinnande recepten.
  Ladda ner receptsamling för mobil eller surfplatta (pdf) Ladda ner receptsamlingen för att skriva ut
 • Energigas Sveriges verksamhetsberättelse för 2014

  Verksamhetsberättelse 2015 *

  Ladda ner eller beställ i tryckt format vår verksamhetsberättelse för 2015.
  (enbart portokostnad). Beställ nedan.
  Ladda ner verksamhetsberättelsen för 2015

Publicerade 2015

 • Ladda ner broschyren Grönare sjöfart med LNG i tanken

  Grönare sjöfart med LNG i tanken

  En broschyr om flytande naturgas och hur den hjälper sjöfarten att klara de nya hårdare miljökraven.
  Ladda ner broschyren
 • Bli medlem i Energigas Sverige - en broschyr om medlemskap

  Bli medlem i Energigas Sverige

  En broschyr om vad ett medlemskap i Energigas Sverige innebär.
  Ladda ner broschyren om medlemskap
 • Biogas - from refuse to energy

  Biogas - from refuse to energy

  The report gives a good description of the production process from waste to biogas and how this helps to reduce the refuse mountain and securing energy supplies without impact on the environment, and how Sweden as a world leader, distilling biogas for use in vehicles. The report also gives a brief overview of how biogas is developing around the world. The report has been developed in co-operation between International Gas Union (IGU) and Swedish Gas Association.
  Download/ladda ner
 • Energias Sveriges jubileumstidning

  Jubileumstidningen *

  I Energigas Sveriges jubileumstidning kan du läsa om gasens historia från lysgasens genombrott i mitten av 1800-talet till den roll gasen har i allas vår vardag även i dag. 
  (enbart portokostnad). Beställ nedan.
  Du kan också läsa tidningen här
 • Miljöpolitik på riktigt

  Miljöpolitik på riktigt

  Åtta exempel på hållbara städer. I den här skriften vill vi visa hur den hållbara staden byggs underifrån. Hur energilösningar sammanlänkade med avfallshantering och återvinning samverkar för att minska utsläpp och miljöbelastning. Hur återföring av näringsämnen från vatten, avlopp och avfall bidrar till kretsloppssamhället.
  Ladda ner broschyren

Publicerade 2014

 • Gasbranschens rekommendationer Energieffektiviseringsdirektivet

  Gasbranschens rekommendationer

  Gasbranschens rekommendationer för genomförande av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering.
  Ladda ner presentationen
 • Gasbilen 2014

  Gasbilen *

  Gasbilen innehåller en guide över gasbilsmodeller, intervju med äventyraren Ola Skinnarmo som kör gasbil sedan två år, Volkswagen berättar hur de ska bli bäst i världen på miljöbilar och Carl-Johan Björkman om hur gas i tanken är bra för affärerna, hur Stockholmarnas avlopp blir fordonsgas och annan fakta kring gasbilar och fordonsgas.
  (10:- st + porto) Beställ nedan.
  Du kan också läsa tidningen här
 • Naturgas - en tidning från Energigas Sverige

  Naturgas - en tidning från Energigas Sverige *

  Naturgas är en informationstidning där du kan läsa om hur naturgasen används i Sverige idag, som fordonsbränsle, inom industri och kraftvärme, i hushållen och som fartygsbränsle.
  (enbart portkostnad) Beställ nedan.
 • Energigas Sveriges verksamhetsberättelse för 2013

  Verksamhetsberättelse 2013 *

  Vår verksamhetsberättelse för 2013.
  (enbart portokostnad). Beställ nedan.
  Ladda ner verksamhetsberättelsen för 2013

Publicerade 2013

 • Energigas Sveriges vision Grön Gas 2050

  Grön Gas 2050 - En vision om energigasernas roll i energiomställningen*

  Grön gas 2050 är den svenska energigasbranschens bidrag till en energiförsörjning med lägre utsläpp, ökad energieffektivisering och mer förnybar energi. Visionens fyra delar beskriver hur gasanvändningen inom industrin kan bli klimatneutral till år 2050, hur gas inom vägtransporterna kan bidra till målet om fossilfri fordonstrafik samt vilken roll gasen kan spela för en fossilfri el- och värmeproduktion samt för en renare sjöfart.
  (enbart portokostnad). Beställ nedan.

  Ladda ner broschyr

Publicerade 2012

 • Gasbilen

  Gasol - en tidning från Energigas Sverige *

  Gasol är ju något de allra flesta förknippar med utegrillar, spisar och camping men den dominerande användningen sker inom industrin där gasolen är uppskattad för sin effektivitet och renhet. I tidningen kan du läsa om gasolens olika användningsområden och annan information och fakta om gasol.
  (enbart portokostnad) Beställ nedan.
  Ladda ner gasoltidningen

Publicerade 2011

 • Basdata om biogas

  Basdata om biogas

  Fakta om vad biogas är, produktion, potential och användningsområden för biogas. Går att beställa i tryckt format på Svenskt Gastekniskt Centers webbplats.
  Ladda ner broschyren
 • Basic data on biogas

  Basic data on biogas

  Fakta om biogas på engelska. Finns att beställa i tryckt format på Svenskt Gastekniskt Centers webbplats.
  Ladda ner broschyren
 • Energigaserna och Energigas Sverige

  Energigaserna och Energigas Sverige *

  Broschyr om Energigas Sverige och energigaserna biogas, fordonsgas, gasol, naturgas samt vätgas.
  (enbart portokostnad). Beställ nedan.
  Ladda ner broschyren
 • Gastankställen i Sverige

  Gastankställen i Sverige

  Kartboken består av både inzoomade kartor och stadsöversikter tillsammans med en flersidig nationell översiktskarta. Vid varje tankstation anges det också om det i anslutning till macken finns butik, toalett och/eller biltvätt.
  (50:- st inkl moms och frakt)
  Beställ på Gasbilen.se
  Gastankställen i Sverige
 • Klimatbonus för ökad andel biodrivmedel

  Klimatbonus för ökad andel biodrivmedel *

  Energigas Sverige har tagit fram ett förslag som vi kallar klimatbonus. Med vårt förslag kan de riktigt rena drivmedlen ges teknikneutrala, långsiktiga och goda förutsättningar att öka.
  (enbart portokostnad). Beställ nedan. 
  Ladda ner broschyren

Publicerade 2010

Publicerade 2009

 • Biogas - ett stort steg mot det hållbara samhället

  Biogas - ett stort steg mot det hållbara samhället *

  En broschyr om biogasanvändningen i Sverige idag och vår vision för framtiden och hur vi når dit.
  (enbart portokostnad). Beställ nedan.
  Ladda ner broschyren
 • Vätgasbroschyr

  Vätgasbroschyr *

  Broschyr om vätgas.
  (enbart portokostnad). Beställ nedan.
  Ladda ner broschyr

Publicerade 2008

 • Gasolbroschyr

  Gasolbroschyr *

  Broschyr om gasol.
  (enbart portokostnad). Beställ nedan.
  Ladda ner broschyren
 • Naturgasbroschyr

  Naturgasbroschyr *

  Broschyr om naturgas.
  (enbart portokostnad). Beställ nedan.
  Ladda ner broschyr
 • Tänk först - Tänd sedan

  Tänk först - Tänd sedan

  Gasol i stuga, husvagn/husbil och fritidsbåt
  Ladda ner broschyr

Informationsmaterial

Behöver du fler av de olika broschyrerna, skriv antal nere i övrigt rutan.

Broschyrer
Beställare
Fakturaadress

Ange fakturaadress om den skiljer sig från postadressen.

Övrigt
E-post är obligatoriskt

Texten uppdaterad 11 jul 2014

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
 • Lägg till på Delicious
 • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Christina Watson, informationsansvarig Energigas Sverige
Christina Watson
Informationsansvarig
08-692 18 47
073-650 34 60
e-post till Christina
Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se