Blanketter

Klicka på någon av länkarna nedan för att ladda ned önskad blankett.

Blankett "Åtagande"

 

Rapportering om energigasolycka/incident/annan händelse

Blankett för rapportering om energigasolycka

Den 10 juli 2014 har vi lagt ut en ny förenklad blankett. Numera behövs endast ett blad fyllas i. 

Vad är syftet med rapporteringen?

Blanketten har tagits fram inom Energigas Sverige för att branschen planerat och systematiskt skall kunna följa upp olyckor, incidenter och andra oönskade händelser inom den svenska energigassektorn. Med hjälp av denna kunskap arbetar vi ständigt för att förbättra och utveckla skyddet mot just olyckor, incidenter och oönskade händelser.

Krav och riktlinjer

  • Olyckor och incidenter: Alla energigasrelaterade olyckor och incidenter ska rapporteras. Rapporten ska, om inget annat sägs, skickas till kommunens räddningsnämnd. För naturgas och stadsgas gäller dessutom, om inget annat sägs, att rapport ska skickas till Energigas Sverige på enligt blankett ovan. Energigas Sverige ser gärna att man får in sådana rapporter även för gasol, biogas, fordonsgas och vätgas.
  • Annan oönskad händelse: För naturgas och stadsgas gäller, om inget annat sägs, att rapport angående annan oönskad händelse ska skickas till Energigas Sverige då händelsen har orsakat, eller skulle ha kunnat orsaka, leveransbrott, större underhållsproblem, eller för övrigt är av allmänt intresse för energigassektorn. Energigas Sverige ser gärna att man får in sådana rapporter även för gasol, biogas, fordonsgas och vätgas.

Definitioner

  • Olycka: Händelse som orsakar personskada, förgiftning, brand, explosion eller egendomsskada överstigande två basbelopp.
  • Incident: Incident är en händelse som skulle ha kunnat leda till olycka.
  • Annan oönskad händelse: Händelse som har orsakat, eller i sin förlängning kan orsaka, leveransproblem eller större underhållsproblem.

Texten uppdaterad 17 nov 2015

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Lägg till på Delicious
  • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Sofia Söderström
08-692 18 53
070-799 53 43
e-post till Sofia
Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se