Bråttom att lösa klimathotet

(Marietadstidningen 2016-11-23)

Stig Ljungwald skriver i Mariestadstidningen (15/11) att Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar och att en av de stora bovarna är gasproduktionen. Inget kan vara mer felaktigt. Transportsektorn står idag för mer än en tredjedel av vårt samlade koldioxidutsläpp. För att minska utsläppen behöver transportsystemet utnyttja energi mer effektivt och då måste användningen av nya alternativa drivmedel, som biogas, öka.

Biogas är resurseffektivt då vi utnyttjar organiskt avfall för att göra fordonsbränsle samtidigt som vi får fram biogödsel för ekologisk odling. Reduktionseffekten för biogasen uppgår till 70-100 % när den ersätter fossila drivmedel. Att biogasen är en av de mest klimateffektivaste åtgärderna visas också genom att 46 procent av investerade medel i Klimatklivet går till biogasinvesteringar. Klimatklivet är ett statligt stöd som endast går till de mest kostnadseffektiva klimatåtgärderna.

Investeringarna är nödvändiga eftersom det börjar bli bråttom att lösa klimathotet. Riksdagen har nämligen antagit ett mål om att transportsektorn senast år 2030 ska vara fossilfri. Regeringen behöver därför ta fram en nationell biogasstrategi som en del i det arbetet. Genom den vågar marknaden investera och då kan biogasen bli ett av de viktigaste förnybara bränslena för fossilfria vägtransporter.

På regeringens bord ligger också ett förslag till ändrad fordonsbeskattning för lätta fordon för att främja fler miljöbilar, det så kallade bonus-malus. Problemet med förslaget är att det leder åt helt fel håll eftersom det inte styr mot de fordonstekniker som ger störst verklig miljö- och klimatnytta. Förslaget måste därför inkludera en bonus även för bilar som drivs på biogas och andra biodrivmedel.

Med en tydlig biogasstrategi och effektiva styrmedel kan vi lägga grunden för en ny grön, industriell utveckling där Sverige sitter på spetskompetens.


Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige


Texten uppdaterad 28 mar 2017

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Lägg till på Delicious
  • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Maria Malmkvist, Chef Analys och naturgasansvarig Energigas
Maria Malmkvist
08-692 18 50
076-803 39 29
e-post till Maria
Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se