Replik: Biogas behövs i nya miljözoner

(di.se 2017-03-14)

För att åtgärda försämrad luftkvalitet och ökad trängsel måste ”avgasbilar” begränsas i städerna, samtidigt som allt större del av trafiken elektrifieras. Det skriver Svante Axelsson i Di och framhåller att kommunerna ska kunna gå före och införa ”nollutsläppszoner” i delar av städerna, vilket föreslås av Transportstyrelsen i en utredning om miljözoner för lätta fordon, lastbilar och bussar. Förslaget är ute på remiss till den 15 mars 2017.I dessa tillåts dock lastbilar och bussar som elhydrid, det vill säga kombinerad el- och dieseldrift, enligt nuvarande förslag. Det är orimligt att dieseldrift skulle tillåtas i denna zon, men exempelvis biogas uteslutas.
Även om trafiken i de innersta stadskärnorna elektrifieras framhåller Svante Axelsson att ”biogasen fortsätter vara ett bra alternativ”. Men inget sägs om var eller hur biogasen kommer in.

I stället för ”nollutsläppszoner” som i förslaget tillåter vissa tekniker och bränslen, men exkluderar andra, borde helt bilfria zoner främjas. Här kan fotgängare och cyklister dela på gatuutrymmet. Inriktningen för de nya miljözonerna måste främja förnybara alternativ som bidrar till bättre klimat, renare luft och mindre buller. Då kan inte eldrift, med diesel som komplement, gynnas ensidigt.

I nuvarande förslag skulle fordon som går på fordonsgas och biogas inte tillåtas i den innersta zon 3, men väl i zon 2 och 1. Biogas är ett viktigt bränsle för bussar, taxi och distributionsbilar. Som Svante Axelsson själv skriver var över hälften av Taxi Stockholms bilar biogasbilar under 2016. Om gasfordon inte skulle tillåtas i den innersta zon 3, så skulle det naturligtvis även påverka deras möjligheter att köra i övriga zoner.

Exkluderande teknik- och bränsleregler i en del av en stad gör att all trafik påverkas, vilket påverkar hela biogasmarknaden negativt. Det bidrar inte till minskade klimatutsläpp och renare luft. Regelverket blir kontraproduktivt. Detta måste beslutsfattare – såväl på nationell som på lokal nivå – vara medvetna om.

För att minska transporternas klimatpåverkan och minska luftföroreningarna behövs flera alternativ som bidrar till just dessa mål. Det räcker inte med eldrift. Fordonsgas och biogas är, vid sidan av el och vätgas, det renaste bränslet att tillgå. Om gasen inkluderas i miljözonerna blir det därför lättare att nå de må som miljözonerna ska bidra till. Det bidrar i sin tur till att uppfylla målet om fossilfria transporter – och på sikt Svante Axelssons uppdrag om ett fossilfritt Sverige.


Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet


Texten uppdaterad 28 mar 2017

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Lägg till på Delicious
  • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Maria Malmkvist, Chef Analys och naturgasansvarig Energigas
Maria Malmkvist
08-692 18 50
076-803 39 29
e-post till Maria
Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se