Utbildning och fortbildning

Utbildning pågår.

På denna sida visas enbart information om behörighetsgrundande utbildningar.

Energigas Sverige erbjuder behörighetsgrundande utbildningar för Gasinstallationsledare, Besiktningsmän gasinstallationer, Besiktningsmän distributionsnät/reglerstationer enligt EGN samt för PE-svetsare gas med EWF581 som grund.

Till alla dessa utbildningar är det kopplat olika förkunskapskrav till exempel Genomförd Gasmontörsutbildning, Introduktionskurs energigaser samt varierande tekniska förkunskaper.

Utbildningarna bygger på av branschen framtagna utbildningsplaner som är förankrade hos berörda myndigheter. Kursledarna är själva verksamma i branschen och har gedigen kunskap inom sina respektive ämnesområden. Detta gör att du som deltagare får ta del av en utbildning som är väl anpassade för dina kommande arbetsuppgifter.

Gasmontör, Gasinstallationsledare samt Besiktningsman gasinstallationer är indelade i fyra kategorier:

 • Kategori 1 - EG- typgodkända gasapparater för matlagning
 • Kategori 2 - EG-typgodkända gasapparater med en maximal effekt på 100kW
 • Kategori 3 - EG-typgodkända gasapparater med en effekt över 100kW
 • Kategori 4 - Ej EG-typgodkända gasapparater

Information om övriga utbildningar som genomförs av Energigas Sverige

Utöver de behörighetsgrundande utbildningarna genomför Energigas Sverige olika föreståndarutbildningar kopplat till de respektive gaserna, Introduktionskurs energigaser, Gasmontörsutbildning, samt utbildningar och seminarier kring säker gashantering.

 • Introduktionskurs energigaser
 • Föreståndare biogas
 • Föreståndare LNG/LBG
 • Föreståndare tankstationer
 • Seminarier för räddningstjänsten
 • Fortbildning för behöriga Besiktningsmän
 • Fortbildning för behöriga Installationsledare

När dessa utbildningar genomförs ser du i listan nedan.


Utmaningar, möjligheter och nya kunskaper - gå en kurs!

Mer kunskap

Inom energigasbranschen erbjuds olika seminarier och föreläsningar inom aktuella ämnen och områden.

Se hela listan här


Texten uppdaterad 23 jan 2015

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
 • Lägg till på Delicious
 • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Maria Annerdal
Maria Annerdal
08-692 18 48
070-337 44 52
e-post till Maria

Gasrelaterade utbildningar

Ny eller gammal i branschen? Det finns många möjligheter till både utbildningar och fortbildning.

Se alla kurser och utbildningar

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se