Naturgas

Markering för naturgasledning

Naturgasen är den största energigasen i Sverige. Hälften av naturgasen används inom industrin.

Naturgas är en gasblandning som till största delen består av metan.Det är ett effektivt bränsle med mycket låga utsläpp av svavel, kväveoxider, tungmetaller och partiklar. Naturgas släpper ut 25 procent mindre koldioxid jämfört med olja och 40 procent mindre jämfört med kol.

Hälften av naturgasen används inom industrin. Den är också viktig vid produktion av el och fjärrvärme. Många hushåll använder gasen för uppvärmning och matlagning och den används även som fordonsbränsle.

Den rörbundna naturgasen kommer till Sverige via en ledning från Danmark som fortsätter upp längs den svenska västkusten. Alla ledningar på land är förlagda under mark. På sikt kan det svenska naturgasnätet användas för ökad distribution av biogas.

Naturgas introducerades i Sverige 1985 och svarar idag för mer än 20 procent av energitillförseln i de kommuner som är anslutna till det svenska naturgasnätet. Infrastrukturens begränsade utbyggnad gör att många industrier och andra presumtiva användare inte har tillgång naturgas vilket gör att den endast svarar för 3 procent av energitillförseln till landet.

Inom EU svarar naturgasen för uppemot 25 procent av försörjningen med energi. EU får 38 procent av sin naturgas från källor inom EU, 24 procent från Ryssland och 18 procent från Norge. Naturgas står för en fjärdedel av världens energiförsörjning. I USA började man använda naturgas redan vid sekelskiftet och i norra Europa togs gasen i bruk på 1950-talet. Jordens naturgastillgångar är mycket omfattande, stora fyndigheter finns i Ryssland, Iran, Algeriet och Nordsjön.

Den svenska naturgasmarknaden är sedan 1 juli 2007 en öppen marknad vilket innebär att samtliga kunder anslutna till det svenska naturgassystemet fritt kan välja gasleverantör.


Naturgas - ett rent och effektivt bränsle

Rent och effektivt bränsle

Naturgas är ett effektivt bränsle med mycket låga utsläpp av svavel, kväveoxider, tungmetaller och partiklar.

Naturgas och miljön


Texten uppdaterad 05 feb 2014

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Lägg till på Delicious
  • Lägg till på Digg
Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se