Gasmarknadshandboken

- ny handbok för gasmarknaden
Gasbranschen har under år 2016 tillsammans uppdaterat och omarbetat Gasmarknadshandboken.

Handboken är gasbranschens gemensamma verktyg för att bedriva verksamhet på en marknad som fungerar väl med sund konkurrens och under affärsmässiga former. Den nya handboken kommer att ses över årligen. Kom gärna med inspel och förslag på förändringar till info@energigas.se.

Ladda ner Gasmarknadshandboken (pdf 1,6 Mb) 
Branschgemensamma metoder för bestämning av värmevärde (pdf 0,5Mb)
Lista över värmevärdesområden (Excel 20Kb)  


Texten uppdaterad 06 mar 2017

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Lägg till på Delicious
  • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Maria Malmkvist, Chef Analys och naturgasansvarig Energigas
Maria Malmkvist
08-692 18 50
076-803 39 29
e-post till Maria
Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se