Forskning och utveckling

Mikrobiologi SLU, Foto: Åsa Jarvis

Foto: Åsa Jarvis

Forskning om energigaser görs på många håll i världen, främst i de länder som använder mycket naturgas. I Sverige samordnas forskningen av Energiforsk AB/Energigaser och vätskeformiga bränslen (f.d. Svenskt Gastekniskt Center, SGC). Forskningen är främst inriktad på att hitta effektivare metoder för användning och distribution, men det pågår även forskning för att utveckla metoder för att producera energigaser med nya metoder, t ex genom förgasning.

Energiforsk Energigaser (f.d. SGC´s webbplats)


Texten uppdaterad 18 feb 2015

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Lägg till på Delicious
  • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Ben Bock, Chef Säkerhet och teknik Energigas Sverige
Ben Bock
08-692 18 49
072-708 00 93
e-post till Ben
Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se