Energigaser

Energigas är det samlade begreppet för biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas är det samlade begreppet för biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigaser är det samlade begreppet för biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigaserna står idag för cirka 3 procent av Sveriges energimix. Den totala försäljningen av energigaser var 18,2 terrawattimmar (TWh) år 2013. Sveriges totala energitillförsel var 572 TWh.

Energigaserna är effektiva och har ett brett användningsområde. De ersätter olja och kol inom industrin, kraftvärmeproduktionen, sjöfarten och vägtrafiken. Genom en ökad användning av energigaser stärker vi Sveriges konkurrenskraft och minskar miljöbelastningen. Energigaser är ett säkert energialternativ, som ger nya jobb och en bättre miljö.

Energigasförsäljning 2015

Sveriges energimix 2015


Texten uppdaterad 18 maj 2016

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Lägg till på Delicious
  • Lägg till på Digg

Godkända gasapparater

Gas i ditt hus
Ska du köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

På webbplatsen "Gas i ditt hus"  hittar du alla, för den svenska marknanden, godkända gasapparater. Det är förbjudet enligt svensk lagstiftning att använda gasapparater som inte är CE-märkta.

Till Gas i ditt hus

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se