Gasens bidrag till en fossiloberoende fordonsflotta - en valfråga

Säkra transporter av flytande metan

Vägen mot ett fossiloberoende Sverige år 2030.

Debattseminarium - samarrangemang mellan Biogas Öst, Energigas Sverige, Swedish Biogas International och Tekniska Verken i Linköping

Tid: tisdag 02 september kl 11:00 - 13:00
Plats: Hörsalen, Tekniska Verken, Linköping
Adress: Brogatan 1, Linköping (Karta)

Östergötland är bäst i Sverige vad gäller användandet av förnyelsebara bränslen inom den allmänna kollektivtrafiken. Inte minst länets produktion av biogas och satsningar på gasbussar och tankstationer
är och har varit ett viktigt bidrag till omställningen.

Nationellt är utvecklingen inte lika positiv. Fortfarande drivs över 90 procent av fordonen på våra vägar av bensin och diesel och det politiska målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 känns långt bort.

Är målet fossiloberoende möjligt att nå? Hur ska omställningen från bensin och diesel skyndas på? Ska biogasen ges särskild roll eller ska teknikneutralitet råda? Vilka politiska initiativ och styredel krävs? Hur ser de Östergötska politiska kandidaterna på målet, lösningarna, alternativen och gasens roll?

Välkommen till en regional valdebatt om gasen och alternativen på vägen mot ett fossiloberoende Sverige år 2030.

Program 2 september
Moderator: Anders Mathiasson, Energigas Sverige

11.00   Inledning av Mats Eklund, Biogas research center
11.30   Debatt mellan Betty Malmberg (M), Johan Löfstrand (S),
           Annika Lillemets (MP) och Muharrem Demirok (C)
12.30   Avslutning samt enklare mingellunch
-13.00

Ladda ner inbjudan (pdf) 

Anmälan
Debattseminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. Anmälan senast 29 augusti.

Ev frågor kan ställas till Lena Berglund, se kontaktuppgifter till höger.

 


Texten uppdaterad 01 sep 2014

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Lägg till på Delicious
  • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Lena Berglund, Kommunikationsvansvarig Energigas Sverige
Lena Berglund
Kommunikationsansvarig
08-692 18 54
0703-65 24 14
e-post till Lena
Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se