Kan gasen öka konkurrenskraften och skapa nya jobb? - en valfråga

Poseidon i Göteborg

Välkommen till Göteborg. Välkommen till en valdebatt om gasens roll för svensk industri och transportsektor.

Debattseminarium - samarrangemang mellan Energigas Sverige, FordonsGas Sverige, Göteborg Energi, Kosan Gas, Swedegas och Västra Götalandsregionen.

Tid: onsdag 03 september kl 11:00 - 13:00
Plats: Elyseum, Göteborg
Adress: Västgötagatan 2, Göteborg (Karta)

En av valrörelsens hetaste frågor är jobben och sysselsättningen. En nyckelfråga är hur kraven på klimatomställning och minskade utstläpp inom industri och transportsektorn samtidigt kan bidra till ökad konkurrenskraft och nya arbetstillfällen?

Användning av biogas, naturgas och gasol inom industri, sjöfart och landtransporter minskar klimatpåverkan, ökar konkurrenskraften och kan bidra till nya jobb. Mycket av utvecklingen styrs dock av politiska initiativ och signaler.

Hur ser partierna på gasens roll i svensk energipolitik? Vilken roll ska politiken ta och ges i det framtida energisystemet? Vilka politiska initiativ och styrmedel krävs? Hur ser de västsvenska politiska kandidaterna på gasens möjligheter att skapa jobb, minskade utsläpp och ökad konkurrenskraft?

Välkommen till en valdebatt om gasens roll för svensk industri och transportsektor. Debatten inleds med tre näringslivsrepresentanter som ger sin syn på industrins och transportsektorns omställning och vad politiken kan bidra med.

Program 3 september
Moderator: Västsvenska handelskammaren

11.00   Inledande diskussion inför debatten med Elias Wästberg, Göteborgs Hamn, Martin Wimby, Valmet och Lennart Pihlskog, Volvo Trucks
11.30   Debatt mellan Lars Hjälmered (M), Lise Nordin (MP), 
           Monica Green (S) och Annika Qarlsson (C).
12.30   Avslutning samt enklare mingellunch
- 13.00

Ladda ner inbjudan (pdf)

Anmälan
Debattseminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. Anmälan senast 1 september (senarelagt).

Ev frågor kan ställas till Lena Berglund, se kontaktuppgifter till höger.

 


Texten uppdaterad 01 sep 2014

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Lägg till på Delicious
  • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Lena Berglund, Kommunikationsvansvarig Energigas Sverige
Lena Berglund
Kommunikationsansvarig
08-692 18 54
0703-65 24 14
e-post till Lena

Medlemskap

Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser.

Läs mer om hur ditt företag bli medlemmar och vad ett medlemskap innebär.

Vilka företag är medlemmar?

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se