Gasdagarna 2013

Välkommen till Gasdagarna 2013 i Båstad den 23-24 oktober!

Välkommen till Gasdagarna 2013 i Båstad den 23-24 oktober!

Tack för Gasdagarna 2013!

Vi säger tack för Gasdagarna detta år, tack alla deltagare, utställare och föredragshållare för att ni var med och bidrog till dessa dagar som både slog deltagarrekord och rekord i antal utställare! Föredragen är nu publicerade och går att ladda ner via länkarna nedan.

Tid: onsdag 23 oktober - torsdag 24 oktober
Plats: Skansen, Båstad

Ta del av presentationerna

Dag 1 - 23 oktober

Dag 2 - 24 oktober

Sponsorer Gasdagarna 2013

Flogas NSR Öresundskraft, Gasdagarna Kosangas Södra Hallands Kraft
Swedegas Aga Varberg Energi Göteborg Energi, Gasdagarna Sysav Gasdagarna

Utställare på Gasdagarna 2013
Se vilka som ställde ut på Gasdagarna 2013

Gasdagarna slog alla rekord

Med en fantastisk utsikt ut över Laholmsbukten  och tennisstadion samlades gasbranschens
företrädare för årets Gasdagar  i Båstad. Nästan 400 deltagare och ett 30-tal utställare innebar nytt rekord. Det blir allt tydligare att intresset kring gas och dess möjligheter ökar.

På sedvanligt vis blandades gemensamma sessioner med parallella seminarier, samtal och mingel. Landshövdingen i Skåne hälsade välkommen och lovordade såväl biogasen som vätgasens möjligheter för regionen. Energimarknadsinspektionens nye generaldirektör stack ut hakan och talade tydligt om för publiken vad inspektionen har för uppdrag och vad de förväntar sig av branschen.
De parallella seminarierna bjöd på ett smörgåsbord med allt från gasens roll inom industrin och transportsektorn till forskningsframsteg, lovande gasprojekt och nya fordonsmodeller. Nytt för i år var att gymnasieklasser bjudits in för att delta och lära sig mer om gas och dess användningsområden. Uppskattat av både eleverna, övriga deltagarna och av utställarna som fick en del kluriga frågor att besvara.

Framtidens fordonsflotta

Utredaren av regeringsuppdraget Fossiloberoende fordonsflotta, Thomas B Johansson berättade om förslagen som diskuteras inom utredningen och fick en hel del frågor om vilken roll biodrivmedlen kommer att ha i utredningens slutrapport. På plats var även tyske biltillverkaren Audi som berättade om deras
projekt som med grön el, vatten och koldioxid tillverkar förnybar metan. Bilintresserade kunde i pauserna dessutom provköra andra gasbilsmodeller, bland annat Sveriges första bränslecellsbil.
Seminariet ”Inte bara rör” drog en stor andel av deltagarna vilket visar att infrastrukturfrågorna kring gas röner allt mer intresse. Det handlar inte längre om en storskalig utbyggnad av transmissionsnätet utan mer om vilka möjligheter som finns med regionala gasnät, om samverkan mellan olika gaser och fortsatt
utbyggnad av gastankstationer.

Aktuella energitrender

Gasdagarna avslutades med ett samtal mellan tre energikoncernschefer om energitrenderna just nu. Konkurrenskraften, leveranssäkerheten och klimatfrågan är det som driver energiomställningen just nu och gas får en allt starkare roll internationellt. Politiskt var de tre eniga om att mer behöver göras för att snabba
på omställningen inom transportsektorn och att visioner måste följas av konkreta åtgärder.

Ladda ner programmet här

 


Texten uppdaterad 26 aug 2014

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Lägg till på Delicious
  • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Maria Annerdal
Maria Annerdal
08-692 18 48
070-337 44 52
e-post till Maria

Kontaktperson

Linda Carstens
08-692 18 43
e-post till Linda

Bli medlem

Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigas.

Ju fler vi är, desto starkare blir vårt inflytande!
Läs mer om medlemskap

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se