Gasdagarna 2012

GasDagarna Trollhättan 2012

Gasdagarna 2012 som i år förlagts till Trollhättan blev som brukligt två dagar med spännande talare, seminarier, debatter och utställningar.

Tid: onsdag 24 oktober kl 09:00 - torsdag 25 oktober kl 16:00
Plats: Trollhättan
Adress: Kungsgatan 25 (Karta)

Ta del av presentationerna:

Dag 1 - onsdag 24 oktober

Dag 2 - torsdag 25 oktober

Energigaserna sjuder av framtidstro

Vid årets Gasdagar visades stor framtidstro. Inom branschen finns en övertygelsen om att energigaserna har en viktig roll att spela i energiomställningen inom både transport- och industrisektorn.

Gasdagarna 2012 som i år förlagts till Trollhättan blev som brukligt två dagar med spännande talare, seminarier och debatter.

Energiminister Anna-Karin Hatt var en av huvudtalarna vid inledningen och visade på en mycket kritisk inställning till naturgasen. Hatt var framförallt orolig för att naturgasen internationellt genom LNG och skiffergas riskerar att fördröja investeringarna i förnybar energi. En mer positiv inställning hade ministern kring biogasen och beklagade bland annat att beskedet kring skattebefrielsen dröjer.

Energimyndighetens nye generaldirektör Erik Brandsma gav en mer nyanserad bild av naturgasen och såg tydligt den bro som naturgasen utgör mot biogasen i framtiden inom såväl transport- som industrisektorn.

Den gemensamma inledningen följdes av tio parallella seminarier. Ämnena varierade från miljöteknikexport, till gastillförsel till industrin, till förnybart med ny teknik. SSAB berättade bland annat att flytande naturgas LNG skulle kunna hjälpa dem att nå sina miljökrav. Flera av seminarierna visade också att Sverige ligger i framkant när det gäller ny teknik för förnybar energiproduktion till exempel genom flytande biogas eller torrötning. Nord Stream presenterade sina erfarenheter i Östersjön och kunde även avslöja att man inlett en förstudie om ytterligare rörledning i Östersjön.

Energigas Sveriges pris för insatser inom miljö- och säkerhetsteknik gick i år till Gerhard Kopplin från Mann Teknik för sitt arbete med droppfria kopplingar för gasol och flytande naturgas eller biogas.

Varmt välkomna till Gasdagarna 2013, 23-24 oktober!

 


Texten uppdaterad 15 mar 2014

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Lägg till på Delicious
  • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Maria Annerdal
Maria Annerdal
08-692 18 48
070-337 44 52
e-post till Maria
Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se