Biogasseminarium med workshop - för medlemmar

Vy över Stockholm

Välkomna till Stockholm!

2012-09-06: Medlemmar i Energigas Sveriges biogassektion är varmt välkomna till en dag med fokus på biogödsel men även en hel del biogas.
Tid: torsdag 06 september kl 09:30 - 16:00
Plats: Stockholm, Hotell Scandic Anglais
Adress: Humlegårdsgatan 23, stockholm (Karta)

Nedan finns presentationerna som hölls under biogasseminariet 2012-09-06 för nedladdning (PDF-format).

Biogasutvecklingen i Sverige , Helena Gyrulf, Energigas Sverige 
Biogödsel och certifiering, Angelika Blom, Avfall Sverige
Storskalig biogödselproduktion - problem och möjlighterOla Hall, E.ON Gas
Lantbrukarens önskemål för god näringsåterförselSunita Hallgren, LRF
Utveckling och förädling av rötrest, Carl Dahlberg, Sweco 
Återföring av fosfor, Majlis Bergqvist, Naturvårdsverket 
REVAQ-certifiering av reningsverkens uppströmsarbete och återföring av näringsämnen till jordbruksmark, Anders Finnson, Svenskt Vatten 
Gassäkerhet och utbildningar, Maria Annerdal, Energigas Sverige


Program/Inbjudan i pdf-format


Vid frågor, kontakta Helena Gyrulf, 08-692 18 52 eller e-post helena.gyrulf@energigas.se


Texten uppdaterad 14 apr 2014

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Lägg till på Delicious
  • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Linus Klackenberg
076 - 803 00 43
e-post till Linus

Medlemskap

Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser.

Läs mer om hur ditt företag bli medlemmar och vad ett medlemskap innebär.

Vilka företag är medlemmar?

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se